מסגרת I LOVE MOM

50.00

תיאור

מסגרת

כוללת בלוק עץ בגודל  10-15

ומילת עץ  : I LOVE MOM