תנאי שימוש

תקנון

 • כללי
 1. ברוכים הבאים לאתר ירין סטודיו (להלן: "האתר") . 

     האתר מופעל ע"י אמאני חסון(להלן: "החברה") , בכתובת אינטרנט www.yareenstudio.com ומטרתו מכירת מוצרים בהדפסה אישית עבור הלקוח ומתנות שונות.

 1. הגלישה והשימוש באתר הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תקנון זה. התנאים המפורטים בתקנון זה, מהווים הסכם משפטי מחייב. עצם השימוש באתר מהווה אישור והסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו בתקנון זה, הנך מתבקש לחדול מכל שימוש באתר.
 2. לחברה נתונה הזכות לשנות את התקנון. הגרסה העדכנית ביותר של התקנון, כפי שהופיעה באתר במועד השימוש באתר ו/או במועד ההזמנה של כל מוצר ו/או שירות, תהיה הגרסה הקובעת ביחס לשימוש באתר ו/או ביחס לאותה הזמנה, לפי העניין.
 3. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 4. שימוש באתר והרשמה
 1. השימוש בשירותים המוצעים באתר מחייב רישום מוקדם, אשר כולל מסירת פרטים מזהים נכונים ומדויקים: שם פרטי ומשפחה, כתובת הדואר האלקטרוני, מס’ טלפון וכתובת. וכן בחירת סיסמה לצורך זיהויו של המשתמש ומניעת שימוש לרעה בחשבונו. מובהר בזה כי על המשתמש חלה חובה לשמור בסודיות את הסיסמה שבחר, וכי החברה לא תישא בכל אחריות לכל פגיעה או נזק אם ייגרמו למשתמש או לאחרים עקב שימוש ללא הרשאה בסיסמה שנקבעה ע”י המשתמש.
 2. הרישום לאתר יכול להתבצע גם על בסיס חשבונות המשתמש בגוגל או פייסבוק. במקרה בו המשתמש נרשם לאתר דרך חשבון גוגל או פייסבוק, המשתמש נותן הסכמתו לחברה לקבל פרטים בנוגע למינו, תאריך הלידה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו.
 3. באתר רשאי להשתמש כל אדם בגיר בן 18 ומעלה, אשר יציג אמצעי תשלום תקף.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דרישות ההרשמה ו/או אפשרויות ההרשמה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. רכישת מוצר באתר
 1. האתר מאפשר ללקוחות קנייה מהירה, נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות הרשת.
 2. המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו מחיר המוצר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.
 3. החברה רשאית מעת לעת לצאת במבצעים שונים כראות עיניה, ולהעניק הנחות לחלק או כלל המוצרים ו/או השירותים הניתנים באתר.
 4. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
 5. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
 6. המשתמש מצהיר כי ידוע וברור לו כי באופן טבעי קיימים הבדלים משמעותיים, בפרט בגווני הצבעים, בין תצוגת המוצרים המוזמנים על גבי המסך בו הוא יעשה שימוש לצורך ההזמנה (מחשב/טאבלט טלפון נייד או כל מסך אחר) לבין המוצר המודפס, כך ששינויים בגווני הצבעים בין תצוגת המוצרים על גבי המסך לעומת גווניהם במוצר המודפס לא ייחשבו בשום אופן כמוצר בלתי תקין, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך (לידיעת המשתמשים מובהר כי קיימים הבדלים בתצוגת הצבעים גם בין מסכים שונים).
 7. כמו כן מובהר כי עלולות לחול סטיות של עד 3% במידות המוצר המודפס לבין המידות שנקבעו בהזמנה. סטיות כאלו ייחשבו כסבירות ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך.
 • תהליך הרכישה באתר
 1.  לאחר ביצוע הזמנה באתר, ובמידה והמוצר הינו מוצר שלא דורש עיצוב והדפסה,  יימסר המוצר לאחר יום עסקים אחד לחברת השליחויות. 
 2. לאחר ביצוע הזמנה מיוחדת באתר, אחד מנציגי הסטודיו יצור קשר עם הלקוח לצורך קבלת התוכן, תיאום ועיצוב המוצר (במידה ומדובר במוצר אשר דורש עיצוב והדפסה), לאחר האישור, המוצר יודפס וישלח לחברת השליחויות תוך 2 ימי עסקים.
 3. אישור הזמנה, בין הזמנה מקוונת ובין טלפונית, יתבצע לאחר חיוב אמצעי התשלום של המשתמש ואישור החיוב ע”י חברת האשראי של המשתמש . הודעה על אישור ההזמנה תישלח לכתובת הדוא”ל שמסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה
 4. מדיניות שינויים, החזרות וביטולים
 1. המשתמש מבין ומאשר כי המוצרים באתר הינם מוצרים שיוצרו במיוחד עבור המשתמש בעקבות הזמנתו על פי מידות ו/או דרישות מיוחדות ועל כן לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לאחר שישלח ע”י החברה אישור ההזמנה ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי או זיכוי כלשהו בגין הזמנה שבוצעה באתר לאחר קבלת אישור ההזמנה.
 2. שינוי בהזמנה יתאפשר אך ורק באותו יום עסקים שבו בוצעה ההזמנה וכל עוד ההזמנה לא הועברה להדפסה.
 3. החזרת מוצרים תתאפשר רק למוצרים הנמכרים באופן ישיר וללא הדפסה אישית של הלקוח, החזרת מוצרים אלו תתאפשר תוך 14 יום עסקים.
 4. התנאים לביטול הזמנה יהיו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 5. מדיניות אספקה ואיסוף עצמי
 1. האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר או באמצעות הטלפון לכתובת הלקוח כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה או לכל מקום אחר עליו יוסכם.
 2. אספקת הזמנות תתאפשר בתחומי מדינת ישראל בלבד.
 3. החברה עובדת עם חברת שליחויות "ENTREGAS", אשר מתחייבת לספק את ההזמנה תוך 7 ימי עסקים ובעלות שנקבעה מראש לפי איזור חלוקה.
 4. מובהר כי אירועים של כוח עליון, אשר כוללים גם אירועי מזג אויר קיצוני או אירועים ביטחוניים יובילו להארכת המועדים הקבועים לאספקת המוצרים בהתאם למשך הזמן בו ימשכו אירועים אלו.
 5. איסוף עצמי ללא תשלום אפשרי אך ורק בסטודיו שממוקם בדאליית אל כרמל.
 6. משתמש שבחר באיסוף עצמי של מוצר, מחויב לאספו תוך 14 ימי עסקים ממועד בו הודיעה לו החברה כי המוצר מוכן לאיסוף. אם ובמידה שהמשתמש לא יאסוף את המוצר תוך המועד האמור הוא יחויב בדמי אחסון בשיעור של 3 ש"ח לכל יום, ובחלוף שישה חודשים החברה תהיה רשאית להשמיד את המוצר ללא צורך במשלוח התראה למשתמש.
 • מדיניות פרטיות, אבטחת מידע וסליקה 
 1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שיגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 2. האתר עומד בתקן SSC PCI הבינלאומי אשר הינו תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים באינטרנט, ותקן DSS PCI המהווה תקן לדרישה כוללת לכל ההיבטים של אבטחת הנתונים של מחזיקי הכרטיס האשראי בבית העסק (אבטחת רשת התקשורת, סיסמאות גישה למערכות מחשב, אבטחת נתונים מאוחסנים, אבטחה פיזית לבית העסק ועוד).
 • שונות
 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בחיפה, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.
 2. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של האתר.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
 4. בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר עם אמאני חמדאן באמצעות כתובת מייל   yareenstudio@gmail.com / מספר טלפון   0543902650.

קבל עזרה מיידית!
צריך עזרה?
שלום,
כאן מנהלת האתר!
איך אפשר לעזור?