שמיכת צילום חודשים פו הדב

150.00

תיאור

שמיכת צילום חודשים

עיצוב פו הדב

כוללת בלון וחץ מעץ לבחירת חודש